A

ADVOCATS & ASSESSORS PROSPERITAT S.L.

És un despatx d’advocats a Barcelona que compta amb professionals amb àmplia experiència en totes les branques del dret i assessoria jurídic empresarial, capaços d’oferir solució a tots els problemes jurídics, dubtes i consultes que puguin plantejar-se al client d’una forma ràpida, econòmica i eficaç.

Disposem d’advocats laboralistes, penalistes, família, Dret civil, empresa … així com especialistes en altres àrees del Dret a cada client i cas, se li assigna el “advocat Responsable” al qual se li encomana l’estudi i seguiment personalitzat del mateix, sent directa i contínua la comunicació entre aquest advocat i client, disposant aquest últim d’una informació àmplia i actualitzada de les gestions que es porten a terme en l’assumpte encarregat.

El major actiu d’ ADVOCATS & ASSESSORS PROSPERITAT S.L., sens dubte, són els seus advocats experts en les diverses branques del Dret i altament capacitats per oferir un servei immillorable al client.

Aquest servei descansa en uns principis bàsics de la signatura:
CONFIANÇA, PROXIMITAT I EXCEL·LÈNCIA.