C

Assessoria comptable a empreses, autònoms i particulars.

L’equip d’especialistes comptables de ADVOCATS & ASSESSORS PROSPERITAT S.L elaborarà i legalitzarà els seus estats comptables d’acord amb les normatives vigents, assessorant segons les necessitats de cada empresa, el tancament oficial de la seva comptabilitat, optimitzant els beneficis fiscals. Portant a terme un servei personalitzat i especialitzat per a cada un dels nostres clients.

Li oferim en assessorament comptable:

 • Comptabilitat Oficial segons Pla General Comptable
 • Elaboració i Legalització de Llibres oficials
 • Dipòsit de Comptes Anuals al Registre Mercantil
 • Tancament Oficial de la seva comptabilitat, optimitzant els Beneficis Fiscals
 • Plans de viabilitat
 • Elaboració d’Informes Comptables
 • Pla d’Empresa
 • Comptabilitat Pressupostària
 • Cash-Flow
 • Servei a domicili per a recollida i lliurament de documentació
 • Disposició a clients de programa comptable
 • Assessorament integral comptable