L

Assessoria laboral a empreses, autònoms i particulars.

Actualment, la normativa laboral vigent canvia molt ràpidament i de vegades ens costa adaptar-nos. Per això, ADVOCATS & ASSESSORS PROSPERITAT S.L presta un servei integral d’assessoria laboral per orientar a empreses, autònoms i treballadors per compte aliè en l’entramat legal en matèria de treball.

El nostre servei d’assessoria laboral es veu completat amb la realització de gestions administratives pel que fa a documentació legal (nòmines, liquidacions, contractes …), assessorament general, gestions i tramitacions amb la Seguretat Social, Expedients de Regulació d’Ocupació, etc.

Som especialistes en assessoria en matèria laboral. Agilitzem tots els tràmits legals i facilitem al màxim la gestió i administració de documents i altres requeriments legals. També comptem amb servei d’assessoria fiscal per a empreses o treballadors autònoms que ho requereixin.

L’equip d’experts advocats i consultors de ADVOCATS & ASSESSORS PROSPERITAT SL, a més de gestionar i dur a terme els tràmits laborals administratius, també proporcionen un servei d’assessorament sociolaboral, tan necessari avui dia a causa dels continus canvis normatius, donant solució a totes les necessitats que sorgeixin en l’àmbit laboral, gràcies al coneixement i àmplia experiència del nostre equip de professionals.

Els nostres assessors laborals tenen àmplia experiència i formació especialitzada, i coneixen perfectament la normativa que envolta al mercat laboral. Tot això els acredita com a experts àmpliament qualificats per a l’exercici d’aquesta tasca d’assessoria laboral i orientació en el delicat mercat laboral actual.

Li oferim en assessorament laboral:

 • Gestió de nòmines, assegurances socials, contractes, quitances, aplicació de bonificacions, etc.
 • Assessorament integral a empreses i autònoms d’acord amb la normativa laboral vigent
 • Gestió amb la Seguretat Social
 • Tramitació de parts d’incapacitat temporal per sistema RED, Accidents de Treball a través de Delta
 • Expedients de Regulació d’Ocupació
 • Presentació d’impostos
 • Tràmits empleats de la llar
 • Gestions davant organismes públics (Seguretat Social, INSS, Agència Tributària, Inspeccions Treball …)
 • Estrangeria
 • Magistratura i Conciliació
 • Acomiadaments
 • Reclamacions