C

Dret civil

Gestionem la tramitació de tot tipus de procediments civils, amb la màxima rigorositat i professionalitat:

  • Contractes
  • Reclamacions de deutes
  • Responsabilitats contractuals i extracontractuals
  • Desnonaments
  • Accidents de trànsit
  • Herències
  • Reclamació de llegítima
  • Execucions de sentència
  • Reclamacions i impugnacions de paternitat
  • Arrendaments

Entre d’altres procediments…