H

Herències

La nostra firma es caracteritza per oferir serveis jurídics integrals. Treballem de forma compromesa i eficient, vetllant perquè cada cas d’herències aconsegueixi l’èxit esperat. Sense perdre de vista a les persones, amb un tracte directe, professional i amb la sensibilitat necessària per a cada persona:

  • Acceptació d’herències
  • Declaració d’hereus
  • Reclamació de legítimes
  • Testaments